Politika zaštite osobnih podataka

I. UVOD

Društvo Mamić 1970 d.o.o. iz Zagreba, Hercegovačka 46, OIB: 62862241629 poštuje Vašu privatnost te smatra kako je zaštita i sigurnost osobnih podataka važna. Smatramo kako svatko ima pravo znati koje osobne podatke o njima skupljamo.

Stoga, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: GDPR) ovom Politikom upoznajemo Vas o tome koje osobne podatke možemo prikupljati prilikom posjeta naše web stranice (bez obzira na to od kuda ju posjećujete) ili poslovanja s nama, za koje svrhe, kako ih upotrebljavamo, koliko ih čuvamo, kome ih može ustupiti te koja su Vaša prava kao Ispitanika.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je Mamić 1970 d.o.o. iz Zagreba, Hercegovačka 46, OIB: 62862241629

Kontakt podaci:
Mamić 1970 d.o.o.
Zagreba, Hercegovačka 46, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4059 405
Email: mamic@mamic.hr

U slučaju bilo kakvih upita, prigovora ili zahtjeva za ostvarivanjem prava u svezi Politike zaštite osobnih podataka, možete se obratiti društvu Mamić 1970 d.o.o. kao osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka, odnosno voditelju obrade.

Mamić 1970 d.o.o. ističe kako su svi njegovi zaposlenici i suradnici upoznati s Politikom i pravilima o zaštiti osobnih podataka te kako su obučeni za rad, savjesno i pravilno postupanje s osobnim podacima Ispitanika.

II. OSOBNI PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI

Mamić 1970 d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi prodajom luksuznih satova i njima pripadajućih dodataka, ali i servisom satova. U tom smislu u svome poslovanju, s ciljem pružanja kvalitetne i cjelokupne usluge, može prikupljati određene osobne podatke po sljedećim kategorijama:

 1. Osobni podaci koji uključuju ime, prezime, djevojačko prezime, nadimak i slično, bračni status, titula, datum rođenja i spol i drugi osobni podaci koje nam dobrovoljno date
 2. Kontakt podaci koji uključuju adresu stanovanja, telefonski broj, email adresu
 3. Transakcijski podaci koji uključuju ime, prezime, adresu, podatke o bankovnom računu
 4. Tehnički podaci koji uključuju IP adresu računala, vrstu i verziju preglednika, dodatke preglednika, operativni sustav, tip i naziv mobilnog uređaja, vremensku zonu i lokaciju, i ostalu tehnologiju uređaja koji se koristi za pristup našoj web stranici
 5. Podaci o posjećivanju web stranica i sadržaja koji uključuju clickstream dolazaka, trajanje posjeta stranici, pogreške u preuzimanju, podatke o informacijama koje ste pregledavali

Ne prikupljamo osobne podatke koji se sukladno GDPR-u odnose na Posebnu kategoriju osobnih podataka, odnosno ne prikupljamo podatke koji se otkrivaju Vaše rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji.

III. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe temeljem sljedećih pravnih osnova:

Svrha: Slanje pozivnica na izabrana događanja i obavještavanje o istima, slanje marketinških informacija i obavijesti o proizvodima i tvrtki, novostima (newsletters), publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala
Kategorija podataka:  osobni podaci, kontakt podaci
Pravna osnova: privola

Svrha: Odgovaranja na upite, poboljšanje pružanja usluge i osiguranje pružanja traženih usluga, rezervacija robe
Kategorija podataka:  osobni podaci, kontakt podaci
Pravna osnova: legitiman interes voditelja obrade za pružanje tražene usluge, privola

Svrha: Preuzimanje satova na servis, kontaktiranje u svezi servisa i vođenja evidencije o primljenim satovima
Kategorija podataka:  osobni podaci, kontakt podaci
Pravna osnova: ispunjavanje ugovorne obaveze servisa satova, legitiman interes voditelja obrade radi izvršavanja servisa satova

Svrha: Obavještavanje o promjenama Politike zaštite osobnih podataka
Kategorija podataka:  osobni podaci, kontakt podaci
Pravna osnova: legitiman interes voditelja obrade

Svrha: Realiziranje ugovora prilikom kartičnog plaćanja, zaštitu transakcije, sprječavanje pranja novca
Kategorija podataka:  transakcijski podaci, osobni podaci
Pravna osnova: ispunjavanje ugovorne obaveze, legitiman interes voditelja obrade za osiguravanje da plaćanje bude izvršeno potpuno i bez prevare i pronevjere , zakonska obaveza

Svrha: Vođenje, unaprjeđivanje i zaštita naše web stranice, unaprjeđivanje i prilagodba naše web stranice, iskustva korisnika, ponude i usluga
Kategorija podataka:  Tehnički podaci, Podaci o posjećivanju web stranice
Pravna osnova: legitiman interes voditelja obrade kako bismo osigurali sigurnost i funkcionalnost web stranice te da ista odgovara potrebama i preferencijama kupaca, za pružanje usluge

Svrha: Vođenje evidencije o realiziranim kupovinama, servisima, pohvalama, pritužbama, iskazanim interesima te narudžbama
Kategorija podataka:  osobni podaci, kontakt podaci
Pravna osnova: legitiman interes voditelja obrade radi vođenja i unaprjeđenja poslovanja, naručivanja robe i udovoljenja zahtjevima Ispitanika

IV. VRSTA OBVEZE PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA I POSLJEDICE NEPRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA

Sukladno čl. 13 st. 2 GDPR-a ističemo kako niste dužni pružiti gore navedene osobne podatke, ali kako nepružanje istih u pojedinim slučajevima može onemogućiti pružanje usluge ili smanjiti kvalitetu u pružanju iste.

Tako npr. bez osnovnih osobnih podataka nije moguće slati pozivnice za pojedina društvena događanja.

U slučaju usluga servisa satova društvo Mamić 1970 d.o.o. nije u mogućnosti servisirati sat bez da prikupi gore navedene osobne podatke koji su nužni radi zaštite sigurnosti donositelja sata na servis, radi preuzimanja sata i vraćanja istog određenoj osobi te kontaktiranja u svezi servisa. Isto se odnosi i na transakcijske podatke za koje postoji i zakonska obaveza prikupljanja i obrađivanja istih.

V. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo prikupljati na različite načine:

 • Podaci koje ste nam Vi stavili na raspolaganje: osobni i kontakt podaci koje nam date prilikom komunikacije s nama putem telefona, e-maila, faxa, prilikom osobnog dolaska u naše poslovne prostorije, ispunjavanjem nekih od obrazaca na našoj internet stranici i drugo
 • Podaci koje smo mi prikupili: Prilikom posjeta naše internet stranice možemo prikupljati ranije navedene tehničke podatke i podatke o posjećivanju web stranice i sadržaja pri čemu možemo koristiti kolačiće i slične automatizirane tehnologije

VI. TREĆE OSOBE I DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Mamić 1970 d.o.o. osobne podatke koje prikuplja od Ispitanika neće distribuirati, objavljivati, davati ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama (uključujući treće strane u drugim zemljama i međunarodne organizacije) bez Vaše prethodne suglasnosti.

Izuzev gore navedenoga, Vaše osobne podatke možemo otkriti i podijeliti u ograničenom opsegu i onoliko koliko je to potrebno:

 • na temelju pravno obvezujuće odluke ili naloga nadležnog tijela ili na temelju zakonom propisane obaveze
 • trećim osobama – Rolex SA, Montres Tudor SA, subjektima koji održavaju naše informatičke sustave ili pružaju računovodstvene usluge (a koji su podvrgnuti ugovornom obvezom povjerljivosti)
 • na temelju Vaše privole

Brinemo o tome da treći primatelji osobnih podataka koji obrađuju osobne podatke za naše potrebe, obrađuju iste na temelju i u okviru naših uputa, pri čemu isti osiguravaju zaštitu, mjere i postupanja s osobnim podacima u skladu s GDPR-om.

VII. STRANICA ROLEX

Tijekom pretraživanja odjeljkom Rolex na našeoj web stranici, neke kolačiće kontrolira ROLEX SA koji primjenjuje sljedeću Politiku kolačića.

VIII. VREMENSKI ROK POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koja o Vama prikupimo i koje obrađujemo čuvat ćemo onoliko dugo koliko je to potrebno uzimajući u obzir svrhu obrade za koju su podaci prikupili i vrstu podataka, a najmanje 12 mjeseci. Osim navedenoga, Vaše osobne podatke možemo zadržati i onoliko dugo koliko je to propisano ili dopušteno važećim propisima ili dok ne povučete svoju privolu za one osobne podatke koji se obrađuju na temelju privole. Na primjer, pojedine knjigovodstvene podatke dužni smo čuvati do 10 godina.

IX. PRAVA ISPITANIKA TEMELJEM GDPR-A

GDPR propisuje kako svaki Ispitanik od kojeg se prikupljaju osobni podaci ima određena prava. U nastavku ćemo Vas upoznati s time koja prava imate temeljem GDPR-a.

 • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u svezi osobnim podacima kojim odnose na ispitanika u skladu s čl. 15 GDPR-a: Pravo tražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri
 • Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a): Pravo da tražite ispravak ili dopunu u slučaju da su osobni podaci koje o Vama prikupljamo netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na brisanje («na zaborav») (čl. 17 GDPR-a): Pravo da tražite brisanje osobnih podataka koje o Vama prikupljamo ako više ne postoji svrha za koju su prikupljeni, ako se njihovom obradom nesrazmjerno zadire u Vaša legitimne zaštićene interese ili ako se obrada istih temelji na privoli. Postoji mogućnost da nije opravdano brisati sve osobne podatke ako se to protivi zakonom propisanim obavezama pohranjivanja, postupcima u tijeku i slično.
 • Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a): Pravo da tražite ograničenje obrade Vaših podataka slučajevima ako: osporavate točnost Vaših podataka i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka; ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka; ako nam za određenu svrhu Vaši podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; ako ste na obradu podataka uložili prigovor
 • Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a): U slučaju da Vaše osobne podatke obrađujemo automatski, a radi se o osobnim podacima koje ste nam dali na temelju privole ili su nužni radi izvršavanja ugovorne obaveze, na Vaš zahtjev možemo Vama ili trećoj osobi koju odredite predati Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a): Ako obrađujemo Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.
 • Pravo na opoziv izjave o suglasnosti u bilo kojem trenutku (čl. 7 st. 3 GDPR-a): Pravo da u bilo kojem trenutku povučete sve privole koje ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka, nakon čega više osobne podatke ne obrađujemo u svrhu za koju je privola dana. Opoziv ne utječe na zakonitost ranije obrade na temelju povučene privole. Opoziv privole može utjecati na mogućnost ili kvalitetu pružanja pojedinih usluga.
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu: Pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o navedenom, uvijek se možete obratiti voditelju obrade radi zajedničkog rješavanja Vaše pritužbe.

Svoja prava kao Ispitanik možete ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva društvu Mamić 1970 d.o.o. kao voditelju obrade naznačenom u uvodu ove Politike uz naznaku koje pravo želite ostvariti.

U slučaju zahtjeva za ostvarenje prava možemo od Vas zatražiti određene osobne podatke radi potvrđivanja identiteta i osiguranja prava na pristup Vašim osobnim podacima. Ovo je sigurnosna mjera kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne otkrivaju bilo kojoj drugoj osobi koja ih nema pravo primiti.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev ili bilo koje druge upite i prigovore, obavijestit ćemo Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva, a o čemu ćemo Vas obavijestiti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva uz navođenje razloga odgađanja.

Svaka komunikacija i radnje koje Mamić 1970 d.o.o. poduzima u vezi s ostvarivanjem navedenih prava su besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, možemo Vam naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

X. PRIVOLA

Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju privole prikupljaju se tako svoju  privolu date u pisanom ili digitalnom obliku (putem maila, web stranice ili nekih drugih elektroničkih kanala)  u kojoj je izrijekom navedeno koji se osobni podaci prikupljaju i u koje svrhe će se isti koristiti.

Ako kao Ispitanik niste dali privolu za određenu svrhu prikupljanja osobnih podataka, isti se u tu svrhu neće niti koristiti. Pri tome se napominje da se navedeno ne odnosi na prikupljanje osobnih podataka i njihovu obradu u svrhe za koje društvo Mamić 1970 d.o.o. ima legitiman interes, koji su nužni za ispunjenje ugovorne obaveze ili predstavljaju zakonsku obavezu.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu putem linka u svakoj marketinškoj poruci ili kontaktirajući nas u bilo kojem obliku.

Prilikom ispunjavanja obrazaca ili slanja upita putem e-maila ili telefona, dajete svoju privolu da podatke koje ste naveli iskoristimo radi odgovora na Vaš upit, odnosno za svrhe za koje ste nam osobne podatke dali.

XII. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Društvo Mamić 1970 d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

XII. KOLAČIĆI I INTERNET STRANICE

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Mamić 1970 d.o.o. na svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja naših internet stranica s društvenih mreža.

Ako upotrebljavate sadržaj na društvenim mrežama Mamić 1970 ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na Vaš uređaj s kojeg pristupate našoj internet stranici.

Posjetitelji imaju pravo i mogućnost isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali se to može jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije Mamić 1970 (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to lako može učiniti u postavkama svog preglednika.

Na našoj web stranici mogu se nalaziti poveznice (linkovi) koji vode na neke druge web stranice, aplikacije ili proširenja. Tako je na našoj stranici moguće naći poveznice na Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, Twitter, Gmail, GlobalBlue, Rolex službenu stranicu i Tudor službenu stranicu i druge relevantne stranice. Napominjemo i upoznajemo Vas s time kako nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice, aplikacije ili proširenja njihovim korištenjem, slijedom čega Vas molimo da pažljivo pročitaju Izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

XII.I. Stranica Rolex

Tijekom pretraživanja po stranici Rolex na našeoj web stranici, možete komunicirati s ugrađenom web stranicom s www.rolex.com. U tom su slučaju jedino primjenjivi Uvjeti korištenja, Obavijest o privatnosti i Pravila o kolačićima www.rolex.com stranice.

XIII. TOČNOST I AŽURNOST OSOBNIH PODATAKA

Kako bismo Vam bili u mogućnosti pružiti kvalitetnu uslugu važno je da osobni podaci koje ste nam stavili na raspolaganja budu točni i ažurni. Molimo Vas da nas obavijestite o izmjenama svojih osobnih podataka za vrijeme trajanja naše suradnje.

XIV. PROMJENE POLITIKE

Mamić 1970 d.o.o. ima pravo ažurirati ovu Politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i osigurala poštivanje i primjenu izmjena pravila u pogledu zaštite osobnih podataka.

Kako biste bili upoznati s promjenama Politike možemo Vas o istima obavijestiti.Svoje privole možete pregledati i ažurirati klikom Postavke kolačića.

Svoje privole možete poništiti klikom na Resetiraj postavke kolačića.

Izdvojene vijesti

Pratite nas